SARE ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI

 

SARE Anadolu Lisesinde eğitimdeki güncel ihtiyaçlar doğrultusunda iki aşamalı eğitim sistemi uygulanır. 9 ve 10. sınıflar için Temel Eğitim, 11. 12. sınıflar için Kariyer Eğitimi olarak tanımlanan eğitim sistemleri ayrı ayrı uygulanır.

Öğrenci Merkezli Destekleyici Eğitim Sistemi'nde her öğretim yılı, haftalık ve aylık çalışma planlarından oluşur.

I. Aşama (Temel Eğitim)


Temel Eğitim Aşaması öğrenciler için akademik gelişim sürecinin başlangıcını oluşturmaktadır. Bu süreçte öğrenciler öncelikle kendi ilgi alanlarını, özel yeteneklerini ve potansiyellerini tanırlar. Öğrenci, öğrenci koçu, aile ve kariyer danışmanının ortak planlama süreci sonunda öğrencinin ilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda hangi mesleği seçmek istediği, hangi üniversitede ve hangi bölümde okumak istediğine ilişkin bir hedef ve hedef puan belirlenir.

II. Aşama (Kariyer Eğitimi)


Kariyer eğitimi aşamasında öğrencinin hedef puana yaklaşma düzeyi sürekli kontrol edilir. Bu aşamada, öğrencilerin akademik potansiyellerini tanımaları ve en üst noktalara çıkarmaları sağlanır. Ayrıca bu aşamada öğrencilerin hedefleri belirlenerek, kariyer planlama çalışmaları gerçekleştirilir.

Kariyer Eğitimi Aşaması öğrencilerin hedefleri ve mesleki kariyer planları doğrultusunda üniversite giriş sınavlarına hazırlandıkları bölümdür. Bu aşamada öğrencilerin temel eğitim aşamasında belirledikleri hedef puanlara ulaşmaları için gerekli tüm akademik çalışmalar yürütülür.

Kariyer Eğitimi Aşaması öğrencilerin hedefleri ve mesleki kariyer planları doğrultusunda üniversite giriş sınavlarına hazırlandıkları bölümdür. Bu aşamada öğrencilerin temel eğitim aşamasında belirledikleri hedef puanlara ulaşmaları için gerekli tüm akademik çalışmalar yürütülür.

Bu aşamada öğrencinin Başarı İzleme ve Üniversite Deneme Sınavlarındaki başarıları kariyer planlama ofisi ve öğrenci koçları tarafından izlenir ve tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi için kapsamlı çalışmalar yapılır. Bu eğitim sisteminde amaç sürdürülebilir bir öğretim programı oluşturularak öğrenimin aksayan yanlarını sürekli kapatma imkanı sunmaktır. Bu program sayesinde müfredat konularını öğrenen öğrencilerin tüm ek ders ihtiyaçları karşılanarak cevaplanmamış soru bırakılmaz.

Her 3 haftanın sonunda, öğrencilere temel derslerden, Başarı İzleme Sınavı (BİS) uygulanır. Sınav sonuçlarına göre her bir öğrenci için ders bazında BİS Raporu oluşturulur. Bu raporlarda öğrencinin ilgili derslerdeki yeterlik düzeyi belirlenir. Kariyer eğitimi aşamasında her ders için eksik tamamlama ve pekiştirmeye dönük cumartesi günleri Haftalık Kamp Programı’na ve aylık kamp programına devam eder. Her ayın sonunda ise öğrencilere Yüksek Öğretime Giriş Deneme Sınavı (YGDS) uygulanır.

KARİYER PLANLAMA OFİSİ


Öğrenci Takip Sistemi
Sare Anadolu Lisesinde Kariyer Planlama Ofisi tarafından, her bir öğrenci için öğrenimine başladığı ilk günden itibaren Öğrenci Takip Sistemi oluşturulmaya başlanır.

Öğrenci Takip Sisteminde öğrenciyle ilgili Öğrenme Stilleri Testleri, Mesleki Kariyer Testi, Motivasyon Testi, Tüm Sınav Sonuç ve Değerlendirme Raporları, Öğrenci - Öğretmen ve Veli Görüşmeleri gibi öğrenciye ilişkin her türlü bilgi bulunur. Öğrenci Takip Sistemi, web tabanlı olup öğrenci, veli, okul yönetimi, öğrenci koçu ve kariyer danışmanının kişisel erişimine sürekli açıktır.

Başarı İzleme
Sare Anadolu Lisesinde her ay çalışma planı sonrasında Başarı İzleme Sınavı uygulanır. Bunun sonucunda öğrencinin dersler bazındaki durumu öğrenci koçu ve kariyer danışmanı tarafından değerlendirilir.

Çift Karne
Sare Anadolu Lisesinde aylık değerlendirmelerin dışında çift karne uygulaması yürütülür. Bu uygulamada öğrencilere dönemsel ders başarılarını gösteren yarıyıl karnesi ve akademik karne olmak üzere iki karne verilir. Akademik karnede öğrencinin üniversite hedef puanlarına ne derece yaklaştığı gözlemlenir.

Koç - Rehber Sistemi
Rehberlik servisi ve eğitim koçları, öğrencilerimizin çalışma programına uyup uymadığını kontrol eder.

Öğrencilerimiz ve onların aileleri ile yapılan akşam görüşmeleriyle öğrencilerimizin yakından takibi sağlanır.

Rehberlik servisi; aylık kamp programı bitiminde yapılan BİS sonuçlarından ve etüt programından aileyi bilgilendirir.

Aile-Okul-Öğrenci Etkileşim Sistemi
Öğrencilerin başarısı için aile - okul - öğrenci - birlikteliğinin başarıya odaklanması gerekmektedir. Bu nedenle, bu üçlü arasında sarsılmaz bir dengenin sağlanması gerekir. Bu noktada rehberlik servisimizin düzenleyeceği öğrenci ve velilere yönelik seminer ve toplantılar önemli rol oynayacaktır. Öğrencilerin okul dışında da takibinin sağlanması için yönlü geri bildirim mekanizması vardır. Düzenlenecek olan Meslek Tanıtım Seminerlerine gerektiğinde velilerin de uzmanlık alanları doğrulturunsa katkıda bulunması sağlanır.

Rehberlik Hizmetleri
Sare Anadolu Lisesi, her şeyden önce öğrencilerin bireysel özelliklerinin, bilgi, birikim ve yeteneklerinin gözlenmesiyle birlikte hedefin doğru belirlenmesini amaçlar. Öğrencilerin kendini tanıması, geliştirmesi ve kendine en uygun mesleği seçip bu doğrultuda üniversite hedefini belirlemesi başarıya giden ilk adımdır. Rehberlik çalışmalarını titizlikle planlayan Sare Anadolu Lisesi, öğrenciyi tanıma ve tanımlama sürecine önem verir. Bu süreçte Rehberlik Servisinin de desteği ile öğrenci, hangi üniversiteye gireceğine, hangi bölümü kazanmak istediğine karar verir. Hedefe ulaşmak bu konuda hangi testlerden kaçar net yapması gerektiği konusunda ön çalışmalar yapılır. Öğrenciler, verimli ders çalışma teknikleri konusunda Rehberlik Servisinin yanı sıra öğrenci koçlarından ve diğer branş öğretmenlerinden de destek alır.

Hobi ve Etkinlik Zamanı
Sare Anadolu Lisesinde öğrencilerin hedefledikleri üniversiteleri kazanmaları amacıyla planlı ve verimli bir öğretim programı uygulanmaktadır. Bu öğretim programı içerisinde dinlenmeye, eğlenmeye, aileye, sevdiklerine zaman ayırmaya ve hobilere de yer verilir.

Bu amaçla öğrencilerimizin derslerle ilgili tüm etkinliklerinin mümkün olduğunca okulda tamamlanması hedeflenir. Öğrenciler böylece arta kalan tüm zamanını ilgi alanlarına ve ailelerine ayırabilirler

SARE' de Sınavlar
Sare Anadolu Lisesinde, Bakanlıkça belirlenmiş sınav programlarının dışında birçok sınav türü bulunur. Sare Anadolu Lisesi, en seçkin ve profesyonel yayınlarla öğrencilerini sınava hazırlar. Sınava hazırlanan öğrencilerimize yıl içerisinde 60'tan fazla sınav uygulanır. Bu sınavlarla öğrenci başarısı ve gelişimi takip edilir.

;