HEMŞİRE YARDIMCILIĞI
Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin Hemşire Yardımcılığı programlarından mezun olarak hemşirelerin nezaretinde hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programlarının uygulanması, kişisel bakım hizmetlerinin sunulmasında yardımcı olan ve refakat eden sağlık eğitimi almış sağlık disiplini üyesidir.

ÇALIŞMA ALANLARI
Hemşire Yardımcıları;
Üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde,
Kamu hastanelerinde,
Sosyal sigortalar kurumuna bağlı kurum ve kuruluşlarda,
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşları ile pansiyonlu okullarda,
Dispanserlerde,
Özel sağlık kurumlarında,
Çeşitli kurumlar bünyesinde bulunan sağlık birimlerinde,
Kreşlerde görev yapabilirler.

SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ
Ülkemizde sağlık sektöründe sunulan hizmetlerin gelişmesi ve beklentilerin değişmesi nedeniyle sağlık psikolojisi alanında eğitim almış, sistem hastalıklarını tanıyan, aseptik tekniklerine uygun çalışan, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma alanında donanımlı yetişmiş, mesleki temel uygulamalar ile ilgili beceri ve yetkinliğe sahip Sağlık Bakım Teknisyenlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple okulumuz 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibarı ile Sağlık Bakım Teknisyenliği bölümüne öğrenci kabul edecektir.

ÇALIŞMA ALANLARI
Sağlık Bakım Teknisyenleri;
Üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde,
Kamu hastanelerinde,
Sosyal sigortalar kurumuna bağlı kurum ve kuruluşlarda,
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşları ile pansiyonlu okullarda,
Dispanserlerde,
Özel sağlık kurumlarında,
Çeşitli kurumlar bünyesinde bulunan sağlık birimlerinde,
SARE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM PROGRAMININ YAPISI
Sağlık hizmeti, ülkemizde ve diğer pek çok ülkede kişilerin doğuştan kazanmış olduğu haklardan birisidir. Sağlık hizmetlerinde başarıya ulaşmak için sağlık sisteminin akılcı ve bilimsel değerler ile bağdaşan, sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmayı destekler nitelikte geliştirilmesi gerekmektedir. Ülke politikaları içerisinde yer alan en önemli maddelerden biri sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaktır. Bu yaklaşım nitelikli sağlık personeli ihtiyacını günden güne artırmaktadır. Bu amaçla bilimsel uygulamaya yönelik evrensel yöntemler geliştirilmektedir.

Okulumuz bu husus doğrultusunda Temel Eğitim ve İşletmelerde Uygulamalı Eğitim olmak üzere iki aşamalı bir eğitim sistemi uygulamaktadır.

I. AŞAMA
Temel Eğitim aşaması öğrenciler için akademik gelişim sürecinin başlangıcını oluşturmaktadır. Özellikle 9. ve 10. sınıf seviyelerinde öğrenciler matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, tarih, coğrafya gibi derslerde ciddi altyapı oluştururlar. Bu derslerde yürütülen ciddi çalışmalar öğrencilere geleceklerini şekillendirecek önemli bir yaklaşımdır.

Ayrıca bu aşamada eğitim müfredat sınavlarının yanı sıra yılda 4 defa BİS (Başarı İzleme Sınavı) yapılır. Öğrencinin BİS ve diğer tüm sınavlardaki başarısı, Kariyer Planlama Osi ve Eğitim Danışmanları tarafından izlenir ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütülür.

Sare’ de Temel Eğitim aşamasında mesleği tanıma, sağlık hizmeti veren kurumların işleyişlerine vakıf olma amacıyla çeşitli zamanlarda geziler, seminerler düzenlenir. Öğrenciler sağlık derslerinde teori eğitimi almaya başlar. Aynı zamanda mesleki bilgi ve becerilerini en üst seviyeye çıkarabilmek için uygulama laboratuvarlarında pratik yaparlar.

Bu süreçte Temel Eğitime ek olarak öğrenciler kendi ilgi alanlarına, özel yeteneklerine ve potansiyellerini tanımak amacıyla tiyatro, görsel sanatlar, folklor, müzik, spor, kültür ve sanat etkinliklerine katılarak önemli kazanımlar edinirler. Öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra ise üniversiteye yerleşmeleri veya KPSS ile devlet kadrosuna atanmaları için sistemi ve tüm değişkenleri yakından takip eden bir eğitim programı izlenir. Tüm bu çalışmaların yanı sıra Sare, Yabancı Dil eğitimine de aynı hassasiyetle yaklaşmakta kapsamlı çalışmalar ile öğrencilerini desteklemektedir.

II. AŞAMA
İşletmelerde Uygulamalı Eğitim (Staj Eğitimi), öğrencilerin Temel Eğitim aşamasında edindikleri teorik bilgi ve laboratuvar deneyimlerini birleştirerek hastane ortamında staj yaptıkları eğitim sürecidir.

Staj eğitimi programı gelişmiş hastane sürdürülen çalışma programlarından ve üniversitelerin lisans programlarından hareketle düzenlemiştir. Bu programla öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra görev alabilecekleri üniversite hastaneleri, kamu hastaneleri ya da özel hastanelerin tümüne uyumu hedeenmektedir.

Sare' de staj eğitimi, staj koordinatörleri tarafından yakından takip edilmekte, koordinatörler sahada öğrencilerle birebir eğitime devam etmektedir.

Eğitimin son aşaması olan bu süreç boyunca öğrenciler; hasta başı eğitim yapma, vaka takibi, sağlık hizmeti seminerleri hazırlama, materyal toplama ve kullanma, dosyalama, arşivlendirme ve değerlendirme becerilerini en üst seviyeye taşırlar.

Bununla birlikte öğrencilerin akademik başarısı MBİS, müfredat sınavları, beceri eğitimi sınavları ile takip edilir.

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ
SARE'de her bir öğrenci için öğrenime başladığı ilk günden itibaren Öğrenci Takip Sistemi oluşturulmaya başlanır.

Öğrenci Takip Sisteminde öğrenciyle ilgili Öğrenme Stilleri Testleri, Motivasyon Testi, Tüm sınav sonuç ve değerlendirme raporları, Öğrenci-Öğretmen, Öğretmen-Veli görüşmeleri gibi öğrenciye ilişkin her türlü bilgi bulunur.

Öğrenci Takip Sistemi web tabanlı olup öğrenci, veli, okul yönetimi, eğitim danışmanı, kariyer planlama ofisinin kişisel erişimine sürekli açıktır.

EĞİTİM DANIŞMANI SİSTEMİ
Kariyer Planlama Ofisi ve eğitim danışmanları, öğrencilerimizin çalışma programlarına uyup uymadığını kontrol ederler.

Öğrencilerimiz ve aileleri ile yapılan görüşmelerle öğrencilerimizin yakından takibi sağlanır.

Rehberlik servisi, yapılan BİS ve MBİS sonuçlarını aileye bildirir.

;